Цей тест був на реальному пробному тестуванні 24, 31 березня 2012 р.

Пробний онлайн тест ЗНО з «Української мови і літератури»

№61. Власне висловлювання.
Підтримайте або спростуйте думку: «Будь-яка проблема – це можливість стати кращим»

      Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки. Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

      На це питання не потрібно відповідати при онлайн тестуванні. Щоб дати об`єктивну оцінку ваших знань, питання з розгорнутою відповіддю повиннні перевіряти спеціально підготовлені викладачі. При визначенні загального результату онлайн тестування, буде взято середній бал за це питання, а саме 12 балів по непереведеній шкалі. Також, в кінці тестування, у вашому профілі будуть подані імовірні результати, які ви могли б набрати отримавши від 0 до 24 балів за це питання. Якщо ви не хочети щоб у кінцевий результат тесту нараховувалися ці 12, імовірно набраних вами, балів, то не клікайте по кнопці "Продовжити" на цій сторінці, а виберіть бажану операцію з правої панелі управління тестом.

Схема оцінювання власного висловлення з української мови.
Критерії оцінювання за змістом тексту:
 • 1. Чітке формулювання тези висловлення – 2, 1, 0 бали;
 • 2. Переконливість аргументів (не менш як два), їх доцільність
 • 3. Використання прикладів з художньої літератури (інших видів мистецтва) – 2, 1, 0 бали;
 • 4. Використання прикладів з історії, суспільно-політичного життя, прикладів із власного життя – 2, 1, 0 бали;
 • 5. Логічність і послідовність викладу думок – 2, 1, 0 бали;
 • 6. Відповідність висновку тезі й наведеним аргументам – 2, 1, 0 бали.
Загалом за зміст: 12 балів.
Критерії оцінювання за мовленнєве оформлення:
 • 7. Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок та бал:
  • негрубі помилки – 6 балів;
  • 1-2 помилки – 5 балів;
  • 3-4 помилки – 4 бали;
  • 5-7 помилок – 3 бали;
  • 8-12 помилок – 2 балів;
  • 13-16 – 1 бал.
 • 8. Кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок
  • 0 помилок – 6 балів;
  • 1-2 помилки – 5 балів;
  • 3-4 помилки – 4 бали;
  • 5-6 помилок – 3 бали;
  • 7-8 помилок – 2 бали;
  • 9-10 – 1 бал.
Загалом за мовленнєве оформлення: 12 балів.
Максимально можлива сума балів за власне висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 24.


 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 61
Пропустити це питання