Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2012 року.

Оригінальний ЗНО тест 2012 року з «Української мови і літератури», II сесія

№61. Власне висловлювання.
    Прочитайте наведений текст.
    Людина щосекунди змінює свою планету, утверджується на ній. Прагнучи підкорити природу, ми не маємо часу замислитися про доцільність володарювання над нею.
    Чи потрібно людині шукати відповідь на питання про доцільність підкорення природи й володарювання над нею?

    Викладіть Ваш погляд на цю проблему.

      Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки. Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

      На це питання не потрібно відповідати при онлайн тестуванні. Щоб дати об`єктивну оцінку ваших знань, питання з розгорнутою відповіддю повиннні перевіряти спеціально підготовлені викладачі. При визначенні загального результату онлайн тестування, буде взято середній бал за це питання, а саме 12 балів по непереведеній шкалі. Також, в кінці тестування, у вашому профілі будуть подані імовірні результати, які ви могли б набрати отримавши від 0 до 24 балів за це питання. Якщо ви не хочети щоб у кінцевий результат тесту нараховувалися ці 12, імовірно набраних вами, балів, то не клікайте по кнопці "Продовжити" на цій сторінці, а виберіть бажану операцію з правої панелі управління тестом.

Схема оцінювання власного висловлення з української мови.
Критерії оцінювання за змістом тексту:
 • 1. Чітке формулювання тези висловлення – 2, 1, 0 бали;
 • 2. Переконливість аргументів (не менш як два), їх доцільність
 • 3. Використання прикладів з художньої літератури (інших видів мистецтва) – 2, 1, 0 бали;
 • 4. Використання прикладів з історії, суспільно-політичного життя, прикладів із власного життя – 2, 1, 0 бали;
 • 5. Логічність і послідовність викладу думок – 2, 1, 0 бали;
 • 6. Відповідність висновку тезі й наведеним аргументам – 2, 1, 0 бали.
Загалом за зміст: 12 балів.
Критерії оцінювання за мовленнєве оформлення:
 • 7. Кількість орфографічних і пунктуаційних помилок та бал:
  • негрубі помилки – 6 балів;
  • 1-2 помилки – 5 балів;
  • 3-4 помилки – 4 бали;
  • 5-7 помилок – 3 бали;
  • 8-12 помилок – 2 балів;
  • 13-16 – 1 бал.
 • 8. Кількість лексичних, граматичних і стилістичних помилок
  • 0 помилок – 6 балів;
  • 1-2 помилки – 5 балів;
  • 3-4 помилки – 4 бали;
  • 5-6 помилок – 3 бали;
  • 7-8 помилок – 2 бали;
  • 9-10 – 1 бал.
Загалом за мовленнєве оформлення: 12 балів.
Максимально можлива сума балів за власне висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 24.


 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 61
Пропустити це питання