Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2011 року.

Оригінальний ЗНО тест 2011 року з «Української мови і літератури»

Пройти онлайн тест ЗНО з української мови і літератури

Українська мова та література

Тест доступний в трьох варіантах (сесіях), виберіть щоб почати:

I сесія → II сесія → III сесія →

Загальна кількість завдань тесту – 61

На виконання online тесту відведено 180 хвилин

Композиція завдань у тесті ґрунтується на таких засадах:

 • 1. Спочатку в тесті подано завдання з української мови, потім – завдання з української літератури, а завершує тест відкрите завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення)
 • 2. Завдання, в межах кожної з форм, розташовуються від простого до складного
 • 3. Розподіл питань по розділах української мови і літератури:
  • 3.1. Українська мова – 37:
   • 3.1.1. Фонетика. Графіка – 1;
   • 3.1.2. Лексикологія. Фразеологія – 5;
   • 3.1.3. Морфологія – 7;
   • 3.1.4. Синтаксис – 9;
   • 3.1.5. Стилістика – 2;
   • 3.1.6. Орфографія – 6;
   • 3.1.7. Орфоепія – 1;
   • 3.1.8. Розвиток мовлення – 6.
  • 3.2. Українська література – 24:
   • 3.1.1. Усна народна творчість – 1;
   • 3.1.2. Давня українська література – 1;
   • 3.1.3. Література кін. XVIII – поч. ХХ століть – 10;
   • 3.1.4. Література ХХ століття – 10;
   • 3.1.5. Сучасний літературний процес – 1;
   • 3.1.6. Творчість українських письменників-емігрантів – 1.

Характеристика та розподіл тестових питань. Тест з української мови і літератури складається з таких форм тестових завдань:

 • 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 51. До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо ви виберете правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний; в) відповідь не позначено взагалі.
 • 2. Завдання на встановлення відповідності – 9. Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) та буквами (праворуч). У завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок, позначених цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну букву (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у формі відповідей.
 • 3. Завдання з розгорнутою відповіддю – 1. Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему. У ньому слід аргументовано ствердити або заперечити висловлену в завданні позицію.

Для кожної форми завдань тесту встановлюється відповідна система оцінювання:

 • 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 – 1 тестовий бал.
 • 2. Завдання на встановлення відповідності: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали. Один бал за одну правильно встановлену відповідність, два бали за дві і т.д..
 • 3. Завдання з розгорнутою відповіддю від 0 до 24 тестових балів.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно розв’язавши всі завдання тесту з української мови і літератури – 111 по непереведеній шкалі тестових балів, і 200 по рейтинговій шкалі (від 100 до 200 балів).


* Тест складений за матеріалами сайту http://testportal.gov.ua/