Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2015 року.

Оригінальний ЗНО тест 2015 року з «Фізики»

№29. До полюсів яскраво освітленого фотоелемента приєднали вольтметр і виміряли напругу. Її величина становила 5 В. Коли замість вольтметра приєднали амперметр, то він показав струм величиною 0,1 А. Яка кількість тепла виділятиметься щосекунди в резисторі опором 50 Ом, приєднаному до цього фотоелемента? Уважайте, що прилади ідеальні. Відповідь запишіть у міліджоулях.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 34
Пропустити це питання