Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2015 року.

Оригінальний ЗНО тест 2015 року з «Фізики»

№26. Тіло масою 2 кг ковзає вниз по площині, нахиленій під кутом до горизонту. Висота площини становить 50 см, коефіцієнт тертя ковзання — . На скільки зросте внутрішня енергія (у Дж) тіла й похилої площини при зісковзуванні тіла від верхньої точки площини до її основи? Уважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/с2.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 34
Пропустити це питання