Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2015 року.

Оригінальний ЗНО тест 2015 року з «Фізики»

№25. Кулька вільно скочується похилою площиною AB, довжина якої 1 метр. Початкова швидкість кульки дорівнює нулю. Провівши 5 експериментів, учень визначив час, за який кулька проходить відстань AB: t1 = 0,993 c; t2 = 0,995 c; t3 = 0,987 c; t4 = 1,012 c; t5 = 1,013 c.
1. Визначте середнє прискорення (м/с2) кульки.
2. Визначте швидкість (м/с), якої набула кулька в точці B.

У відповіді вкажіть значення середнього прискорення і швидкості кульки.
Відповіді введіть розділивши їх крапкою з комою, наприклад: 4;18.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 34
Пропустити це питання