Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2015 року.

Оригінальний ЗНО тест 2015 року з «Фізики»

№24. В електричному чайнику потужністю 2 кВт за 10 хвилин можна довести до кипіння воду масою 2 кг, взяту за температури . Уважайте, що тиск дорівнює 1 атм, питома теплоємність води — .
1. Обчисліть кількість теплоти (у кДж), яка необхідна для нагрівання цієї порції води до кипіння.
2. Визначте ККД (коефіцієнт корисної дії) нагрівника у відсотках. У відповіді вкажіть значення кількості теплоти і ККД нагрівника, відокремивши числа крапкою з комою.
Відповіді введіть розділивши їх крапкою з комою, наприклад: 4;18.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 34
Пропустити це питання