Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2014 року.

Оригінальний ЗНО тест 2014 року з «Фізики»

№34. Визначте швидкість (км/с) руху електрона, за якої його імпульс дорівнює імпульсу фотона з довжиною хвилі 0,66 мкм. Уважайте, що стала Планка дорівнює 6,6 ∙ 10-34 Дж ∙ с, маса електрона - 9 ∙ 10 (-31) кг. Відповідь округліть до десятих.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

загрузка...
 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 34
Пропустити це питання