Цей тест був на реальному пробному тестуванні 23, 30 березня 2013 р.

Пробний онлайн тест ЗНО з «Фізики»

№34. На скільки змістився у вертикальному напрямку електрон, що влетів горизонтально в плоский повітряний конденсатор з горизонтальним розташуванням пластин, на які подана напруга 9 В? Відстань між пластинами конденсатора дорівнює 1 см. Електрон влетів у конденсатор зі швидкістю 107 м/с і пролетів у горизонтальному напрямку 10 см. Заряд електрона становить 1,6 • 10-19 Кл; маса електрона - 9 • 10-31 кг; прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/с2. Відповідь запишіть у міліметрах.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 34
Пропустити це питання