Цей тест був на реальному пробному тестуванні 23, 30 березня 2013 р.

Пробний онлайн тест ЗНО з «Фізики»

№32. Визначте енергетичний вихід ядерної реакції , якщо енергія зв`язку ядра нукліда Берилію дорівнює 56,4 МеВ. нукліда Літію - 39,2 МеВ, а нукліда Дейтерію - 2,2 МеВ. Відповідь запишіть у мегаелектронвольтах (МеВ).


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 34
Пропустити це питання