Цей тест був на реальному пробному тестуванні 23, 30 березня 2013 р.

Пробний онлайн тест ЗНО з «Фізики»

№30. Електричний опір вольфрамового дроту за температури 0 °С дорівнює 10 Ом. Дріт підключили до джерела струму, напруга на якому є постійною і дорівнює 5 В, у результаті температура дроту підвищилася до 200 °С. Визначте потужність струму в дроті за цих умов. Температурний коефіцієнт опору вольфраму дорівнює 0,005 К -1. Відповідь запишіть у ватах.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 34
Пропустити це питання