Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2012 року.

Оригінальний ЗНО тест 2012 року з «Фізики»

№36. Лазер щосекунди випускає 5 • 1015 фотонів. Довжина хвилі випромінювання дорівнює 450 нм. Визначте потужність випромінювання лазера. Стала Планка дорівнює 6,6 • 10-34 Дж • с, швидкість світла у вакуумі становить 3 • 108 м/с. Відповідь запишіть у міліватах.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

загрузка...
 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 36
Пропустити це питання