Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2012 року.

Оригінальний ЗНО тест 2012 року з «Фізики»

№31. Напруга на електричному нагрівачі з опором 20 Ом дорівнює 200 В. За допомогою цього нагрівача воду масою 1 кг нагріли від 20 °С до 100 °С за 200 с. Визначте коефіцієнт корисної дії (ККД) цієї нагрівальної установки. Питома теплоємність води дорівнює 4200 Дж/(кг • К). Відповідь запишіть у відсотках.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

загрузка...
 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 36
Пропустити це питання