Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2013 року.

Оригінальний ЗНО тест 2013 року з «Математики», I сесія

№32. Основою піраміди SABCD є трапеція АВСD (АD||ВС), довжина середньої лінії якої дорівнює 5 см. Бічне ребро перпендикулярне до площини основи піраміди і вдвічі більше від середньої лінії трапеції АВCD. Знайдіть відстань від середини ребра SD до площини SВС (у см), якщо об’єм піраміди дорівнює 240 см3.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 33
Пропустити це питання