Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2011 року.

Оригінальний ЗНО тест 2011 року з «Географії»

№60. Чисельність населення країни на 1 січня 2010 р. становила 100 млн осіб. Визначте, якою стала чисельність населення (у млн осіб) на 1 січня 2011 р., якщо в цій країні показники руху населення за 2010 р. були такими:
  • коефіцієнт народжуваності - 14 осіб на 1000 мешканців,
  • коефіцієнт смертності - 7 осіб на 1000 мешканців,
  • сальдо міграції - 300 тис. осіб.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 60
Пропустити це питання