Цей тест був на реальному пробному тестуванні 23, 30 березня 2013 р.

Пробний онлайн тест ЗНО з «Англійської мови»

№29.
Writing
You would like to work in Great Britain this summer. And you have read this advertisement in a newspaper
London Language Summer School
is looking for young energetic helpers.
Duties include helping with different outdoor
activities. Helpers must be good organizers,
keen on sports and be able to work at any
time, including evenings, from 1st-30th
August.
Intermediate level English is essential.
Please apply in writing to Tom Griffin. The
deadline for application is June 15th

Write a letter of application. In your letter write about:
• why you are writing
• your personal qualities, language skills and experience with children
• why you think this work experience would be important for your future

Write a letter of at least 100 words. Do not write your own name, any dates, addresses or other personal information. Start your letter in an appropriate way.

      Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, назву твору, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки. Орієнтовний обсяг роботи – 1 сторінка (200–250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

      На це питання не потрібно відповідати при онлайн тестуванні. Щоб дати об`єктивну оцінку ваших знань, питання з розгорнутою відповіддю повиннні перевіряти спеціально підготовлені викладачі. При визначенні загального результату онлайн тестування буде взято 10 балів по непереведеній шкалі. Також, в кінці тестування, у вашому профілі будуть подані імовірні результати, які ви могли б набрати отримавши від 0 до 14 балів за це питання. Якщо ви не хочети щоб у кінцевий результат тесту нараховувалися ці 10, імовірно набраних вами, балів, то не клікайте по кнопці "Продовжити" на цій сторінці, а виберіть бажану операцію з правої панелі управління тестом.

Критерії оцінювання письмового висловлення
Максимально можлива сума балів за письмове висловлення (сума балів за всіма критеріями) – 14
а. Змістове наповнення (опрацювання чотирьох умов, зазначених у ситуації):
  а1 - перша умова (why you are writing):
 • Умова опрацьована повністю - 2 тестових балів
 • Умова лише згадана - 1 тестовий бал
 • Умова не опрацьована й не згадана - 0 тестових балів
  а2 - друга умова (your personal qualities, language skills and experience with children):
 • Умова опрацьована повністю - 2 тестових балів
 • Умова лише згадана - 1 тестовий бал
 • Умова не опрацьована й не згадана - 0 тестових балів
  aЗ - третя умова (why you think this work experience would be important for your future):
 • Умова опрацьована повністю - 2 тестових балів
 • Умова лише згадана - 1 тестовий бал
 • Умова не опрацьована й не згадана - 0 тестових балів
b. Структура тексту та зв’язність: b1 - зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті; b2 - відповідність письмового висловлення заданому формату:
  Зв’язність, наявність з’єднувальних елементів у тексті (b1):
 • З’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах. У тексті наявні сполучники сурядності та підрядності, слова-знязки, вставні слова тощо - 2 тестових балів
 • З’єднувальні елементи між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах наявні частково - 1 тестовий бал
 • З’єднувальні елементи відсутні - 0 тестових балів
  Відповідність письмового висловлення заданому формату (b2):
 • Стиль висловлення повністю відповідає вимогам написання офіційного листа-заяви, в якому зазвичай висловлюється прохання бути прийнятим на роботу, зарахованим на певний курс навчання тощо.
  При написанні листа повинен бути використаний формальний стиль, для якого є характерним ввічливий, нейтральний тон, а також вживання пасивних конструкцій; формальних слів-зв’язок; використання прізвища, а не імені; використання нейтральних, формальних слів, виразів, відповідних форм привітання та прощання тощо. Неприйнятним є вживання розмовних виразів, скорочених форм тощо.
  Ознаки відповідно до формату тексту (офіційний лист-заява) повністю відповідають меті написання:
      • привітання (greeting) - відповідно до вимог оформлення офіційного лнста-заяви: Dear Mr ... або Dear Mrs... .
      • вступ (opening remarks) обов`язково повинен включати фрази; I would like to apply for ...; I am writing to apply for the position...; With reference to your advertisement...; I am writing in post of your advertisement..; I am writing to enquire whether...; I am writing with regard to your advertisement...; I would like to be consider for...; I consider myself to be... тощо.
      • основна частина (main body) обов`язково повинна включати фрази такого типу I have had experience of...; Two years ago I was employed as...; I worked as ... before...
      • кінцівка (closing remarks) обов’язково включає фрази такого типу: I would be grateful if you could...; I would appreciate a reply...; I would appreciate it if you could...; I am available for...; I look forward to hearing from you...; I ook forward to receiving your response in the near future...; I inclose references from my last employer... тощо.
      • прощання (ending) - відповідно до вимог оформлення листа-заявника: Yours sincerely. Yours faithfully - 2 тестових бала
  Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, наявні порушення основних вимог (див, вище) - 1 тестовий бал
  Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або відсутні - 0 тестових балів
с. Використання лексики - лексична наповнюваність; - володіння лексичним матеріалом:
  Продемонстровано достатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації за темами «Характер людини» і «Плани на майбутнє, вибір професії». Можлива наявність лексичних помилок, які не впливають на розуміння написаного - 2 тестових балів
  Недостатній словниковий запас для вирішення заданої комунікативної ситуації на теми «Характер людини» і «Плани на майбутнє, вибір професії». Наявні лексичні помилки, що заважають адекватному сприйняттю окремих речень або абзаців - 1 тестовий бал
  Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий - 0 тестових балів
d. Використання граматики - морфологія, синтаксис, орфографія:
  Робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше восьми помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на:
      • вживання числа і особи в дієслівних часових формах • вживання артиклів (основні правила)
      • порушення порядку слів у реченні
      • вживання частки to з інфінітивом • вживання незлічунаннх іменників (типу advise)
      • вживання умовних речень.
  Якщо серед восьми помилок наявна помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ або помилок більше ніж вісім, робота оцінюється в «1» бал - 2 тестових бала
  Наявні помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного - 1 тестовий бал
  Велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного - 0 тестових балів

Увага!
1. Якщо абітурієнт отримує оцінку «0 балів» за критерій а. Змістове наповнення, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».
2. Якщо абітурієнт отримує оцінку «0 балів» за критерій с. Використання лексики або d. Використання граматики, то в такому випадку вся робота оцінюється в «0 балів».
3. Якщо абітурієнт не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважається ненаписаним і вся робота оцінюється в «0 балів».


 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
1 питання є, залишилось 28
Пропустити це питання