Цей тест був на реальному пробному тестуванні 21, 28 березня 2015 р.

Пробний онлайн тест ЗНО з «Хімії»

№51. Продуктами повного окиснення органічної речовини масою 12 г є вуглекислий газ об'ємом 8,96 л (н. у.) і вода масою 7,2 г. Відносна густина пари цієї речовини за воднем дорівнює 30. Виведіть молекулярну формулу органічної речовини, у відповіді запишіть число, що дорівнює сумі індексів у ній.


* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 54
Пропустити це питання