Цей тест був на реальному пробному тестуванні 21, 28 березня 2015 р.

Пробний онлайн тест ЗНО з «Хімії»

№49. Із технічного кальцій карбіду масою 800 г одержали етин, який повністю перетворили на альдегід за реакцією Кучерова. Унаслідок часткового окиснення одержаного альдегіду утворилась етанова кислота масою 600 г.
1. Обчисліть об'єм (л) етину (н. у.), що виділився внаслідок реакції.
2. Обчисліть масову частку (%) чистої речовини в технічному кальцій карбіді.
Відповіді введіть розділивши їх крапкою з комою, наприклад: 4;18.


* Під час обчислень значення відносних атомних мас хімічних елементів округлюйте до ЦІЛИХ.

* Не вводьте у відповідь одиниць виміру (см, грн, м, км, %, кг і т.д).

* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 54
Пропустити це питання