Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2011 року.

Оригінальний ЗНО тест 2011 року з «Хімії»

№59. Молярна маса одного з найвідоміших вітамінів у чотири рази більша за молярну масу карбон(IV) оксиду. Співвідношення мас хімічних елементів у молекулі речовини-вітаміну таке:
  • m(C) : m(H) : m(O) - 9 : 1 : 12.
Укажіть число атомів у молекулі цієї сполуки.


* Відповідь має бути ціле число, в т.ч. можливо від'ємне (н: -7). Якщо це десятковий дріб, то дробову частину від цілої відділяйте комою чи крапкою (, .), заокруглюйте, якщо це необхідно, до максимальної довжини, зазвичай до тисячних. Пробіли між цифрами, мінусом чи комою не ставте.

 

Управління тестом

Зберегти
Завершити
Пауза
Видалити тест
0 питань є, залишилось 60
Пропустити це питання