Цей тест був на реальному пробному тестуванні 24, 31 березня 2012 р.

Пробний онлайн тест ЗНО з «Біології»

Пройти онлайн тест ЗНО з біології

Біологія

Почати тест

Загальна кількість завдань тесту – 60

На виконання online тесту відведено 120 хвилин

Характеристика та розподіл тестових питань. Тест з біології складається з таких форм тестових завдань:

  • 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 50. До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо ви виберете правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний; в) відповідь не позначено взагалі.
  • 2. Завдання на встановлення відповідності – 6. Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) та буквами (праворуч). У завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок, позначених цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну букву (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у формі відповідей.
  • 3. Завдання на встановлення правильної послідовності – 2. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповіді на завдання не надано..
  • 4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів відповідей – 2. Завдання містить стовпчики інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика один варіант, що позначає правильну, на Вашу думку, відповідь. Обрані варіанти є відповіддю на завдання. Оцінюється завдання за схемою: 1 бал за кожну правильно вказану цифру (відповідь), що визначає одиниці, десятки або сотні у тризначному числі, що є відповіддю на завдання; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної цифри (відповіді), або відповіді на завдання не надано. Максимальна кількість балів за виконання завдання – 3 бали..

Для кожної форми завдань тесту встановлюється відповідна система оцінювання:

  • 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 – 1 тестовий бал.
  • 2. Завдання на встановлення відповідності: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали. Один бал за одну правильно встановлену відповідність, два бали за дві і т.д..
  • 3. Завдання на встановлення правильної послідовності: 0, 1, 2, 3 тестових бали.
  • 4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів відповідей: 0, 1, 2, 3 тестових бали.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно розв’язавши всі завдання тесту з біології – 86 по непереведеній шкалі тестових балів, і 200 по рейтинговій шкалі (від 100 до 200 балів).


* Тест складений за матеріалами сайту http://testportal.gov.ua/