Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні, оригінальний тест ЗНО 2011 року.

Оригінальний ЗНО тест 2011 року з «Біології»

Пройти онлайн тест ЗНО з біології

Біологія

Почати тест

Загальна кількість завдань тесту – 60

На виконання online тесту відведено 120 хвилин

Композиція завдань у тесті ґрунтується на таких засадах:

 • 1. Завдання розташовуються за формами: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з короткою відповіддю
 • 2. Завдання, в межах кожної з форм, розташовуються від простого до складного

Характеристика та розподіл тестових питань. Тест з біології складається з таких форм тестових завдань:

 • 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді – 50. До кожного завдання пропонується 4 або 5 варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним правильно, якщо ви виберете правильний варіант відповіді. Завдання вважається виконаним неправильно, якщо: а) позначено неправильну відповідь; б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильний; в) відповідь не позначено взагалі.
 • 2. Завдання на встановлення відповідності – 6. Завдання складається з інструкції та поданої у двох колонках інформації, яку позначено цифрами (ліворуч) та буквами (праворуч). У завданнях пропонується співвіднести матеріал двох колонок, позначених цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну букву (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у формі відповідей.
 • 3. Завдання на встановлення правильної послідовності – 2. Завдання складається з інструкції та назв (опису) подій, позначених буквами. Цифрі 1 має відповідати перша подія, цифрі 2 – друга подія, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Наприклад, правильна відповідь до завдання – послідовність АБВГ.Частково правильними відповідями вважатимуться такі варіанти:
  • 1. Правильно позначено першу та другу події – АБГВ.
  • 2. Правильно позначено другу та третю події – ГБВА.
  • 3. Правильно позначено третю та четверту події – БАВГ.
  • 4. Правильно позначено першу та четверту події – АВБГ.
  Пам’ятайте! Усі інші варіанти відповіді оцінюватимуться в 0 тестових балів..
 • 4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів відповідей – 2. Завдання містить стовпчики інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика один варіант, що позначає правильну, на Вашу думку, відповідь. Обрані варіанти є відповіддю на завдання. Оцінюється завдання за схемою: 1 бал за кожну правильно вказану цифру (відповідь), що визначає одиниці, десятки або сотні у тризначному числі, що є відповіддю на завдання; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної цифри (відповіді), або відповіді на завдання не надано. Максимальна кількість балів за виконання завдання – 3 бали..

Для кожної форми завдань тесту встановлюється відповідна система оцінювання:

 • 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 – 1 тестовий бал.
 • 2. Завдання на встановлення відповідності: 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали. Один бал за одну правильно встановлену відповідність, два бали за дві і т.д..
 • 3. Завдання на встановлення правильної послідовності: 0 – 1 – 2 тестових бали.
 • 4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей з трьох груп запропонованих варіантів відповідей: 0, 1, 2, 3 тестових бали.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати правильно розв’язавши всі завдання тесту з біології – 84 по непереведеній шкалі тестових балів, і 200 по рейтинговій шкалі (від 100 до 200 балів).


* Тест складений за матеріалами сайту http://testportal.gov.ua/