Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні. Підготовка до ЗНО 2020 року.

Детальний аналіз тесту

Українська мова та література, I сесія

СтатусДата
проходження
Час
проходження
Кількість
питань
в тесті
Кількість
відповідей
взагалі
Кількість
правильних
відповідей
Тестовий бал по
не переведеній
шкалі
Рейтингова шкала
від 100 до 200 балів
(це ваш результат)
Пройдений 01.01.2011 19:37:57 61 61
36
57
154.5
ПитанняВідповідьТестовий
не переведе-
ний бал
1Прочитайте текст і виконайте завдання 1–7.
(1) Усе починається з дитинства, з колискової, з голосу материнської душі над колискою. (2) Уже в/перше звучання почутої мелодії на/вічно вплітається для маленької дитини багатоголосся душі та світу. (3) Від/тепер відкривається шлях її радощам, смуткові й веселості, тривогам, і сподіванням. (4) І, на/певно, головному – взаємності з життям, зі світом. (5) Колискова – це не/наче душа, яка ходить навшпиньках
У переносному значенні вжито в тексті виділене слово
Г. ходить навшпиньках
1
2Фразеологізмом є вислів
Це неправильно:
А. багатоголосся душі
Правильна відповідь:
Б. відкривається шлях
0
3Окремо в цьому тексті пишуться слова
Це неправильно:
Б. від/тепер
Правильна відповідь:
В. на/певно
0
4Іменник виділено в словосполученні з тексту
А. починається з колискової
1
5Вставне слово вжито в реченні
В. четвертому
1
6Складним є речення
Г. п’яте
1
7Пунктуаційну помилку допущено в реченні
Це неправильно:
Б. другому
Правильна відповідь:
В. третьому
0
8М’який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку
Б. громадянс..ка позиція, здаєт..ся в оренду
1
9Букву и треба писати на місці обох пропусків у рядку
А. виконувати реч..тативом, промовиста ц..тата
1
10Граматичну помилку допущено в словосполученні
В. барвистих ярмарок
1
11Суфікс -ев- має прикметник, утворений від слова
Це неправильно:
Г. кварц
Правильна відповідь:
Б. груша
0
12Правила вживання лапок дотримані в уривку з афіші
Це неправильно:
А. Творчий колектив
«Національної опери України» ім. Т. Г. Шевченка
запрошує на прем’єру
балету Сергія Прокоф’єва
«Ромео і Джульєтта»
Правильна відповідь:
Д. Запрошуємо мешканців і
гостей Дніпропетровська на
концерти Будинку органної
та камерної музики. У новому
залі з дивовижною акустикою
встановлений механічний
орган німецької фірми «Зауер»,
який має 2074 труби
0
13Граматичну помилку допущено в рядку
Б. більш вищий пагорб
1
14Граматичну помилку допущено в реченні
Це неправильно:
А. Що вища культура народу, духовна та матеріальна, то вища й міцніша позиція його мови
Правильна відповідь:
Г. Остап Вишня палко захоплювався та змальовував на сторінках своїх творів дивовижну українську природу
0
15Правильну відмінкову форму числівника сімсот дев’яносто вісім наведено в рядку
Це неправильно:
Д. М. в. (на) семисот дев’яноста вісьмох
Правильна відповідь:
Г. Ор. в. сьомастами дев’яноста вісьма
0
16Прочитайте реченя.
І радісн(1)о, що Київ наш осін(2)ій,
Хоч довгу путь у світі перейшов,
Весь у труді, в натхнен(3)і, у горін(4)і,
Весь на риштован(5)ях нових будов!

Подвоєні літери треба писати на місці всіх цифр, окрім
А. 1
1
17Правильно утворено форму 3-ої особи множини від інфінітива
Це неправильно:
Г. сідати – сидять
Правильна відповідь:
Д. губити – гублять
0
18Складносурядне речення утвориться, якщо серед варіантів продовження речення «Опівдні насунулися хмари...» обрати
Це неправильно:
А. заступивши темрявою небо
Правильна відповідь:
Г. і ринула стоголоса злива
0
19Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка
Це неправильно:
Г. джерельце, льодовий, щільний
Правильна відповідь:
В. єднання, сором’язливість, щирість
0
20Усі розділові знаки правильно вжиті в реченні
Б. Де знаходить природа такі розмаїті барви, що їх не відтворити точно жодною фарбою, жодним пензлем?
1
21Частка не пишеться окремо у варіанті
Це неправильно:
Д. говорити не/правду
Правильна відповідь:
Б. не/здужати всіх завдань
0
22Спонукальним є речення:
Б. За правду, браття, єднаймось щиро.
1
23Підкреслена буква позначає однаковий звук у кожному слові рядка
Б. садочок, футболіст, дивина
1
24З’ясуйте, який вид підрядного речення відповідає кожному фрагментові.
Фрагмент реченняВид підрядного речення
 • 1… понад усе хотіли, щоб …
 • 2… зайшов до магазину, щоб …
 • 3… дуже сподобалася книга, що її …
 • 4… настільки досвідчена, що …
 • Аозначальне
 • Бз’ясувальне
 • Вумови
 • Гмети
 • Дступеня та способу дії
Правильна відповідь: 1Б 2Г 3А
Ваша відповідь: 1Г 2Б 3А 4Д
Фрагмент реченняВид підрядного речення
 • 1… понад усе хотіли, щоб …
 • 2… зайшов до магазину, щоб …
 • 3… дуже сподобалася книга, що її …
 • 4… настільки досвідчена, що …
 • Аозначальне
 • Бз’ясувальне
 • Вумови
 • Гмети
 • Дступеня та способу дії
1
25З’ясуйте, якими частинами мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово)
Він (1) прожив під сонцем (2) коло ста літ, (3) ніколи не (4) ховаючись у холодок.
 • Адієслово
 • Бдієслово
 • Вдієприслівник (форма дієслова)
 • Гприслівник
 • Дприйменник
Правильна відповідь: 1А 2Д 3Г 4В
Ваша відповідь: 1А 2Г 3Д 4Б
Він (1) прожив під сонцем (2) коло ста літ, (3) ніколи не (4) ховаючись у холодок.
 • Адієслово
 • Бдієприкметник (форма дієслова)
 • Вдієприслівник (форма дієслова)
 • Гприслівник
 • Дприйменник
1
26Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділового знака на місці крапок.
Розділовий знакПриклад
 • 1кома
 • 2двокрапка
 • 3тире
 • 4дужки
 • АЗнаю я … моє ім’я не згасне на прийдешнім сонячнім путі.
 • БЦе просто день, що врубується в простір … Сергій Жадан ….
 • ВОсь ранок … синім возом … їде … і сонця сніп в село везе.
 • ГВдихати вітер Батьківщини … найвище щастя на землі.
 • ДІ сонце падало за тьмяним морем трав … на землю маки кинувши червоні.
Правильна відповідь: 1Д 2А 3Г 4Б
Ваша відповідь: 1А 2Д 3Г 4Б
Розділовий знакПриклад
 • 1кома
 • 2двокрапка
 • 3тире
 • 4дужки
 • АЗнаю я … моє ім’я не згасне на прийдешнім сонячнім путі.
 • БЦе просто день, що врубується в простір … Сергій Жадан ….
 • ВОсь ранок … синім возом … їде … і сонця сніп в село везе.
 • ГВдихати вітер Батьківщини … найвище щастя на землі.
 • ДІ сонце падало за тьмяним морем трав … на землю маки кинувши червоні.
2
27З’ясуйте вид поданих простих речень.
Вид реченняПриклад
 • 1означено-особове
 • 2неозначено-особове
 • 3узагальнено-особове
 • 4безособове
 • АТанцюють, співають, веселяться на вулиці.
 • БЛінивим не находишся – ледачим не наробишся.
 • ВМило мені та спокійно серед тої лісової тиші.
 • ГУсоте прославляю буйноту життя.
 • ДЗ неба, як розтоплене золото, ллється світ сонця.
Правильна відповідь: 1Г 2А 3Б 4В
Ваша відповідь: 1Б 2В 3Б 4Г
Вид реченняПриклад
 • 1означено-особове
 • 2неозначено-особове
 • 3узагальнено-особове
 • 4безособове
 • АТанцюють, співають, веселяться на вулиці.
 • БЛінивим не находишся – ледачим не наробишся.
 • ВМило мені та спокійно серед тої лісової тиші.
 • ГУсоте прославляю буйноту життя.
 • ДЗ неба, як розтоплене золото, ллється світ сонця.
1
28Доберіть замість пропусків потрібні слова.
РеченняПропущене слово
 • 1Замість паспорта можна подати … про народження.
 • 2Це було натхненне й поетичне … в коханні.
 • 3На вході чергові обов’язково перевіряють … особи.
 • 4Лейтенант уважно занотував … очевидця події.
 • Асвідоцтво
 • Бсвідчення
 • Восвідчення
 • Гзасвідчення
 • Дпосвідчення
Правильна відповідь: 1А 2В 3Д 4Б
Ваша відповідь: 1А 2В 3Д 4Б
РеченняПропущене слово
 • 1Замість паспорта можна подати … про народження.
 • 2Це було натхненне й поетичне … в коханні.
 • 3На вході чергові обов’язково перевіряють … особи.
 • 4Лейтенант уважно занотував … очевидця події.
 • Асвідоцтво
 • Бсвідчення
 • Восвідчення
 • Гзасвідчення
 • Дпосвідчення
4
29Прочитайте текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29–36.
Мистецтво, не підвладне часу
(1–11) На серйозних аукціонах подекуди виникають підозри щодо справжності картин видатних художників. Не обійшла ця доля й полотна великого Вінсента ван Гога: якось переконували, що виставлена на продаж картина «Сад в Овері» – підробка. Доводили, що неможливо за короткий час зробити таку систему крапок, натякали на стилістичну невідповідність. Але ретельні рентгенівські дослідження засвідчили, що всі роботи митця написані зі «швидкістю виконання й без вагань», «на одному подихові». І картину купили за рекордну суму. Для «Саду в Овері» характерна унікальна техніка пуантилізму, сутність якої полягає в нанесенні на полотно окремих дрібних крапок чистого кольору. Якщо розглядати таку картину з відстані, ці крапки змішуються, і кольорове відчуття виявляється іншим, аніж коли фарби були б змішані на самому полотні.
(12–17) Він був найбіднішим за життя, а став найдорожчим сьогодні художником. Чи сподівався будь-коли ван Гог, що досягне такого успіху, що його роботи купуватимуть? Вінсент запевняв: «Роль, яку я відігравав чи відіграватиму, завжди залишиться другорядною». Він щиро вирішив творити мистецтво заради мистецтва. Без жодних меркантильних інтересів… Зрештою, він і не міг ними керуватися – так відкрито він бачив природу.
(18–32) 1885 року, після виснажливих тренувань і праці в багатьох техніках живопису, Вінсент виставляє на продаж одну з картин. Вона, за його словами, була настільки вдалою, що він «не зміг її продати», – художник просто подарував полотно. Ван Гог, свідомо присвятивши своє життя живопису, у який був несамовито закоханим, працює не в порожнечу: «Я знаю, що я хочу вкласти у свої картини, і намагатимусь цього досягти навіть ціною життя, тому що мене надихає абсолютна віра в мистецтво». І живописець самовдосконалюється, розвиває в собі енергію й думку. Він знає, що відчуває красу, сутність речей, і йде вузькою, але усвідомленою стежкою, аби постійно розвивати те відчуття, розкриватися всесвітові якомога більше. Вінсент відтворює своє бачення світу для того, аби зробити його чистішим, наблизити до первісного стану. 1882 року ван Гог пише: «Я хочу робити такі картини, які зворушать багатьох людей. А для цього треба писати не покладаючи рук, без зупинок, без сподівань на земні блага, без жалю до себе». Так, він ставився до всього пристрасно, проте йому була притаманна жорстка творча самодисципліна.
(33–38) З дитинства ван Гог прагнув іншого, по-справжньому духовного життя, ішов своїм, загадковим шляхом. Надмірна серйозність і нелюдимість хлопця вкупі із захопленням природою та вибухами пристрасної ніжності до близьких – свідчення його пошуків досконалого світу у світі недосконалому. Дитина й дорослий митець були єдиною енергетичною істотою, яка прийшла до нашого світу
(39–45) Вінсент створював полотно легко. Він справді набив руку старанними, наполегливими й самозреченими вправами. Очевидці розповідають, що митець писав постійно й безперервно. Ван Гог просто завалював майстерню полотнами, був машиною (як сам себе називав) з виробництва картин… І всюди Вінсент не зраджує свого бачення – сміливо й вільно зафарбовує полотно, виплескуючи на нього енергію й відображаючи суть речей, їхні енергетичні форми. Найбільше в мистецтві художник цінує реалізм. Непідробний.
(46–53) Ван Гог відсторонювався від власних творів. Він давав їм жити самостійним життям. Немає часу та й просто нерозумно зосереджуватися на матеріальних речах. Увагу треба приділяти природі, якій Вінсент віддається цілком, особливо під час роботи над картиною. Живопис. Живо писати. Вінсент же пише яро – сама бачена ним природа малює його рукою, відтворюючи саму себе на полотні (не дивно, що його картини випромінюють не лише три виміри, а й інші, загадкові й неприйнятні для звичайної людини). Може, ще й тому Вінсент за дев’ять років написав понад 800 полотен – рекордна для такого відтинку часу кількість.
(54–60) Цікава історія творів митця. Він залишав безліч полотен у всіх кутках Голландії, Бельгії, Франції – скрізь, де працював. Забував, не встигав забрати, не міг забрати… І тоді з його полотнами творилися дивні речі: їх спалювали, не вбачаючи в них жодної цінності, картини тачками возили халамидники, розпродуючи їх по десять центів за штуку, з них обдирали фарбу й повторно писали на них, полотна використовували як циновки, мішені, ними прикрашали горища й затуляли дірки курників.
(61–64) Чому Вінсента ван Гога не визнали за життя і ще довго не визнавали після смерті? Тому що він, як і інші великі люди, як і інші самобутні постімпресіоністи, випередив час! Енергетика ван Гога просто шалена. Люди ж не володіли тоді тим рівнем енергетичної вібрації, аби сприймати її, а тим більше – цінувати.
(65) Зараз вони її цінують.
За В. Терещенком, журнал «Політика і культура»
Синонім до фразеологізму з речення «Він справді набив руку старанними, наполегливими й самозреченими вправами» (рядки 39–40) –
Це неправильно:
В. узяти в руки
Правильна відповідь:
Г. собаку з’їсти
0
30Слово, виділене у вислові «Вінсент же пише яро» (рядки 49–50), ужито, щоб
В. підкреслити яскравість і пристрасність його манери
1
31У тексті немає мікротеми
В. спадщина митця в музеях світу
1
32Принцип «творити без жодних меркантильних інтересів» ілюструють усі фрагменти тексту, окрім
А. На серйозних аукціонах подекуди виникають підозри щодо справжності картин видатних художників (рядки 1–2)
1
33Висновком, що випливає з інших поданих суджень, є
Це неправильно:
Г. Вінсент за дев’ять років написав понад 800 полотен – рекордна для такого відтинку часу кількість (рядки 52–53).
Правильна відповідь:
В. Він ставився до всього пристрасно, проте йому була притаманна жорстка творча самодисципліна (рядки 31–32).
0
34На думку автора тексту, по-справжньому оцінити твори Ван Гога можна,
Б. зрозумівши високу енергетику його полотен
1
35Ідею тексту висловлено в рядку
В. Художник, як і інші самобутні люди, випередив свій час.
1
36Стиль тексту –
Це неправильно:
Б. художній
Правильна відповідь:
Г. публіцистичний
0
37Словами «Зажурилась Україна» починається
Це неправильно:
Б. балада
Правильна відповідь:
В. історична пісня
0
38Про київського князя Святослава («Слово про похід Ігорів») йдеться в рядку
Г. «Ізронив злоте слово, з сльозами змішане»
1
39Автором байки «Бджола та Шершень» є
Д. Григорій Сковорода
1
40Автором першого твору нової української літератури є
Б. Іван Котляревський
1
41«Ваша «Маруся» так мені про Вас розказала, що я Вас навиліт знаю», - написав Тарас Шевченко
Г. Григорієві Квітці-Основ’яненку
1
42Заклик «і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» є в творі
Д. «І мертвим, і живим...»
1
43Написання нарису «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» стало важливим етапом підготовки твору
Це неправильно:
Б. «Чорна рада»
Правильна відповідь:
Г. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
0
44П’єса «Хазяїн» є ідейно-тематичним продовженням твору
Це неправильно:
Г. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»
Правильна відповідь:
В. «Сто тисяч»
0
45Датан, Авірон, Азазель є персонажами твору
Д. «Мойсей»
1
46Звертання «Ні, любий, я тобі не дорікаю, а тільки – смутно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись» адресоване
Це неправильно:
Г. Офіцерові («Катерина»)
Правильна відповідь:
Б. Лукашеві («Лісова пісня»)
0
47Іван Дідух є центральним персонажем твору
Це неправильно:
А. Ольги Кобилянської
Правильна відповідь:
Д. Василя Стефаника
0
48Батьковою настановою «Тому роду нема переводу, в котрому браття милують згоду» нехтують сини у творі
Це неправильно:
А. «Кайдашева сім’я»
Правильна відповідь:
Г. «Вершники»
0
49У рядках Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання поет використав
Г. гіперболу
1
50Із гаслом «Хай живуть зайці!» на полювання вирушав автор твору
Це неправильно:
А. «Тигролови»
Правильна відповідь:
Д. «Мисливські усмішки»
0
51Тематично близьким до вірша «Два кольори» є твір
А. «Пісня про рушник»
1
52На тлі Другої світової війни розгортаються події твору
Це неправильно:
А. «Я (Романтика)»
Правильна відповідь:
Д. «Україна в огні»
0
53Мотив трагічної внутрішньої роздвоєності центрального персонажа наявний у творі
Це неправильно:
В. «Лісова пісня»
Правильна відповідь:
Д. «Я(Романтика)»
0
54Період культу особи Сталіна є історичним тлом твору
Це неправильно:
А. «Я (Романтика)»
Правильна відповідь:
Г. «Тигролови»
0
55Рядки
І радісним буремним громом
Спадають з неба блискавиці,
Тарасові провісні птиці –
Слова шугають над Дніпром

є в творі
Б. «Сто років, як сконала Січ»
1
56Рядки
На межі двох епох, староруського золота повен,
Зазгучав сонценосно твій сонячно-ярий оркестр

адресовані
Це неправильно:
Д. Лесі Українці
Правильна відповідь:
Г. Павлові Тичині
0
57Установіть відповідність між назвою та автором твору
Назва творуАвтор твору
 • 1«Contra spem spero»
 • 2«Маруся Чурай»
 • 3«Людина»
 • 4«Інститутка»
 • АОльга Кобилянська
 • БМарко Вовчок
 • ВІван Драч
 • ГЛіна Костенко
 • ДЛеся Українка
Правильна відповідь: 1Д 2Г 3А 4Б
Ваша відповідь: 1Д 2А 3Г 4Б
Назва творуАвтор твору
 • 1«Contra spem spero»
 • 2«Маруся Чурай»
 • 3«Людина»
 • 4«Інститутка»
 • АОльга Кобилянська
 • БМарко Вовчок
 • ВІван Драч
 • ГЛіна Костенко
 • ДЛеся Українка
2
58Установіть відповідність між назвою та персонажами твору
Назва творуПерсонажі твору
 • 1«Україна в огні»
 • 2«Чорна рада»
 • 3«Тигролови»
 • 4«Жовтий князь»
 • АСомко, Шрам
 • БГригорій Многогрішний, Медвин
 • ВАндрійко Катранник, Отроходін
 • ГХристя Хуторна, фон Крауз
 • ДСашко, дід, прабаба
Правильна відповідь: 1Г 2А 3Б 4В
Ваша відповідь: 1Г 2А 3Г 4В
Назва творуПерсонажі твору
 • 1«Україна в огні»
 • 2«Чорна рада»
 • 3«Тигролови»
 • 4«Жовтий князь»
 • АСомко, Шрам
 • БГригорій Многогрішний, Медвин
 • ВАндрійко Катранник, Отроходін
 • ГХристя Хуторна, фон Крауз
 • ДСашко, дід, прабаба
3
59Установіть відповідність між жанром і назвою твору
Жанр творуНазва твору
 • 1комедія
 • 2послання
 • 3роман
 • 4повість
 • А«Тигролови»
 • Б«Наталка Полтавка»
 • В«Інститутка»
 • Г«І мертвим, і живим...»
 • Д«Хазяїн»
Правильна відповідь: 1Д 2Г 3А 4В
Ваша відповідь: 1Д 2Г 3В 4Б
Жанр творуНазва твору
 • 1комедія
 • 2послання
 • 3роман
 • 4повість
 • А«Тигролови»
 • Б«Наталка Полтавка»
 • В«Інститутка»
 • Г«І мертвим, і живим...»
 • Д«Хазяїн»
2
60Установіть відповідність між псевдонімом і справжнім прізвищем письменника
ПсевдонімСправжнє прізвище
 • 1Остап Вишня
 • 2Марко Вовчок
 • 3Леся Українка
 • 4Іван Багряний
 • АІван Тобілевич
 • БПавло Губенко
 • ВІван Лозов’ягін
 • ГМарія Вілінська
 • ДЛариса Косач
Правильна відповідь: 1Б 2Г 3Д 4В
Ваша відповідь: 1Б 2Г 3Д 4А
ПсевдонімСправжнє прізвище
 • 1Остап Вишня
 • 2Марко Вовчок
 • 3Леся Українка
 • 4Іван Багряний
 • АІван Тобілевич
 • БПавло Губенко
 • ВІван Лозов’ягін
 • ГМарія Вілінська
 • ДЛариса Косач
3
61Власне висловлювання.
Підтримайте або спростуйте думку: «Без ядра горіх ніщо, так само, як і людина без серця».
Завдання з розгорнутою відповіддю. Ви можете набрати за це питання від 0 до 24 тестових балів. Нижче подана таблиця з кінцевими результатами тесту, в залежності від кількості імовірно набраних балів за це питання. Памятайте: в основному результаті тесту припускається що ви набрали 12 балів (якщо ви відповіли "Продовжити", на це питання).
Прогнозований бал  Кінцевий результат
0143.5
2145.5
4147.0
6149.0
8151.0
10152.5
12154.5
14156.0
16158.0
18159.5
20161.0
22163.0
24164.5
12